i-Portunes – пилотен проект за мобилност на артисти в областта на културата между европейските страни

i-Portunes – пилотен проект за мобилност на артисти в областта на културата между европейските страни
i-Portunes е пилотен проект, който ще изпробва различни подходи в подкрепа на краткосрочната мобилност на артисти и професионалисти в областта на културата между европейските страни. Европейската комисия обмисля стартирането на мащабна инициатива, която да подпомогне отделни артисти и професионалисти в областта на културата „да се възползват от гъвкави и краткосрочни възможности, ориентирани към резултатите“: да пътуват между европейските страни, да развиват аудитория и сътрудничество, да намират нови вдъхновения и и да се възползват от – и допринасят за – разнообразните културни екосистеми на Европа. Пилотната програма ще има за цел да отговори на въпросите колко и каква подкрепа трябва да се даде, на кого, при какви условия? Колко дълго – или кратко – трябва да бъде „краткосрочната мобилност“? Какви критерии трябва да се използват за отпускане на финансиране? Как може такова действие да бъде ефективно – но да се гарантира, че ограничените средства са разумно и справедливо разпределени? Как може да се измери въздействието на такава програма и да се знае доколко тя би била полезна? Това са някои от въпросите, на които i-Portunes се стреми да отговори, като тества малка схема за мобилност с 500 души. За да има достатъчно критична маса, но да постигне географски баланс, този пилотен проект се ограничава до два сектора: сценичните изкуства (театър и танц) и визуалните изкуства. Той е отворен за артисти и професионалисти в областта на културата от всички страни от Европа, всички възрасти, националности, образователни квалификации и нива на опит. Между април и септември 2019 г. ще бъдат отворени три покани, ще бъдат оценени получените предложения и ще бъдат подкрепени мобилността на избрани артисти и професионалисти в областта на културата. Ще бъдат оценени всяка покана с предложения, реакцията и ефектите, процедурата за подбор и резултатите. Също така ще се следва всеки избран професионалист и ще се общува с него / нея, за да се получи задълбочена обратна връзка за целия „опит за финансиране“. И ще се проследят резултатите: финансирането на мобилността наистина ли е помогнало? Какво можеше да се подобри? Ще се модифицира процеса на финансиране въз основа на тази текуща оценка, така че всеки, който желае да участва, ще трябва да провери правилата за всяка отделна покна: i-Portunes ще бъде пилотната програма! Пълна информация за пилотната схема за мобилност – условия, начин на кандидатстване, процедури за оценка и др. – ще бъде достъпна на този уебсайт след 15 април 2019 г.
Източник: Европейска комисия