Имате бизнес идея и търсите инвеститори?

Имате бизнес идея и търсите инвеститори? 
 
Ако имате бизнес идея и търсите потенциален инвеститор за нейното разработване, можете да регистрирате проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти, като по този начин ще го направите по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори. Това може да стане на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/add-project.html. 
Ако пък сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия или финансиране на МСП, Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор. Повече информация ще намерите тук: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/list-view.html#c,projects=+title/desc.
 
Източник: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html