Информационен семинар относно възможностите за финансиране на научни проекти беше организиран в София

Информационен семинар относно възможностите за финансиране на научни проекти беше организиран в София
 

Европейският научноизследователски съвет (European Research Council, ЕНИС), който е в ресора на българския еврокомисар Мария Габриел, и Mинистерството на образованието и науката организираха в София информационен семинар относно възможностите за финансиране на научни проекти, от които могат да се възползват българските изследователи. Мария Габриел обясни при откриването на семинара, че „Европейският научноизследователски съвет цели укрепване на високите постижения, като подкрепя най-добрите научни проекти чрез гъвкаво и дългосрочно финансиране. Това дава възможност на изследователите да разгърнат научния си потенциал и креативност“. Безвъзмездните средства се отпускат от ЕНИС чрез открити конкурси за проектни предложения, ръководени от изследователи, които работят или планират да работят в Европа. Единственият критерий за подбор са научните постижения.
 
Източник: Европейска комисия 
Източник фотография: Европейска комисия