Информационен уебинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Информационен уебинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“
Център за развитие на човешките ресурси ще проведе уеб базиран семинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се състои на 16 януари 2019г., от 10:00ч. Уебинарът ще се проведе във връзка с обявените покани за подаване на предложения за проекти, както следва:
Доброволчески проекти – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Стажове и работни места – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Проекти за солидарност – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Формата на уебинара ще бъдат презентации и въпроси и отговори, като той е насочен към всички заинтересовани лица, които са в процес на разработване на проектни предложения по посочените дейности на Програма „Европейски корпус за солидарност“. По време на сесията участниците ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси към екипа на ЦРЧР. Преди да се включите в уебинара ще е полезно да се запознаете с Ръководството за кандидатстване и обявената Покана за кандидатстване по съответната дейност. Регистрации ще се приемат до 16:00ч., на 15 януари 2019г. или до достигане на техническия капацитет на платформата. Тъй като местата са ограничени, по-ранното записване е желателно. Няма такси за участие. 
Изтоюник: www.hrdc.bg