Информационен ден по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Днес, от 12:00 ч., в залата на хотел "Ровно" в гр. Видин, ще се проведе информационен ден по първата покана за набиране на проектни предложения, планирани да се проведат на територията на Република България. Информационната кампания се организира от съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. В рамките на информационния ден, експерти от УО и Съвместния секретариат на Програмата ще представят изискванията за кандидатстване; структурата на проектното предложение и попълването на формуляра за кандидатстване и разработването на бюджет на проекта и допустимост на разходите.
Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектното предложение и разработването на проектните си идеи.
Повече информация за събитието можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=1&d=442