Информационна визита в Европейската Комисия

Информационна визита в Европейската Комисия

Представител на информационен център „Европа Директно – Видин“ взе участие в информационна визита в Европейската комисия в Брюксел, която се проведе на 16 – 17 март 2016г. Визитата беше организирана за регионални представители от Република България от Представителство на Европейската комисия в България.
Участие в срещата взеха представители на национални и местни власти, неправителствени организации, медии, училища, музеи и др. От град Видин във визитата взе участие представител на вестник „Видин“. В рамките на събитието бяха организирани серия от лекции, тематични уъркшопи и дискусии.
По време на посещението в Европейската комисия, участниците се срещнаха със Заместник-председателя на ЕК Кристалина Георгиева и с Ръководителя на представителството на ЕК в България Огнян Златев. Срещата протече в дискусия и въпроси. Участниците във визитата бяха запознати с ролята и значението на Информационните  центрове „Европа Директно“, с Инвестиционния план и Стратегията за растеж „Европа 2020“, със специфичните препоръки, които са отправени към България от ЕК и с възможностите за финансиране от Регионални и Кохезионни фондове.