Инициативата Европейски доброволци за хуманитарна помощ търси доброволци за своите проекти

Инициативата Европейски доброволци за хуманитарна помощ търси доброволци за своите проекти. 
Ако искате да направите нещо различно, докато помагате на другите, то тази инициатива е може би това, което търсите. Много организации и организации за международна помощ се присъединиха към инициативата и търсят доброволци в момента. Информация за свободните места, може да намерите тук. 
Когато откриете вакантно място за доброволческа дейност, което ви интересува, прочетете внимателно обявата, за да видите дали отговаряте на условията и имате уменията, които са необходими. Има два варианта:
Да кандидатствате за доброволец на ЕС на пълно работно време: Изтеглете и попълнете въпросника за самооценка (Excel) и Europass CV (Word), които ще намерите в приложението към обявлението за свободна длъжност. Вие ще имате нужда от тях, когато кандидатствате. Кликнете върху "Как да кандидатствате", за да кандидатствате директно с изпращащата организация, отговаряща за проекта. Ще трябва да попълните формуляр за кандидатстване и да го изпратите на изпращащата организация, заедно с въпросника за самооценка, автобиография EuroPass и мотивационно писмо. Изпращащата организация ще организира процеса на подбор в съответствие с графика, посочен в обявлението за свободна длъжност. Задължителен двуседмичен курс на обучение е част от процеса на подбор. Кандидатите, избрани за това обучение, ще трябва да участват в онлайн подготвителни сесии, преди да участват в обучението.
За онлайн доброволчество се кандидатства директно при организацията, която управлява свободното работно място. Следвайте връзките, посочени в обявлението за свободна длъжност на страницата на инициативата Европейски доброволци за хуманитарна помощ, за подробности как да кандидатствате. Онлайн доброволците няма да преминат курс на обучение. 
Какво се очаква от доброволците?
За да бъдете доброволец на пълно работно време, трябва да сте навършили 18 години и да сте гражданин на Европейския съюз или дългосрочно пребиваващ в държава-членка на ЕС. Доброволчеството на пълно работно време е голям ангажимент. Очаква се да сте на разположение за цялото време, посочено в обявата за свободно работно място, което може да бъде от 1 месец до 18 месеца. Кандидат-доброволците от ЕС ще преминат двуседмична програма за обучение като част от процеса на подбор. Не е нужно непременно да се нуждаете от опит в хуманитарната помощ, за да кандидатствате като доброволец в тази инициатива. Европейски доброволци за хуманитарна помощ са отворени за хора с широк кръг умения и различен опит. Трябва обаче да отговаряте на изискванията, които са обявени за всяко свободно работно.
Ако нямате време да работите доброволно на пълно работно време, все още можете да се включите! Възможностите за онлайн доброволчество ще ви позволят да се свържете с организации, които се нуждаят от поддръжка, която може да се предлага от разстояние. Онлайн доброволци подкрепят работата на доброволците на ЕС за пълномащабна помощ, като изпълняват кратки, специфични за времето онлайн задачи, като увеличават въздействието и дългосрочната устойчивост на проектите.
Какво да очаквате като доброволец?
Като доброволец в Европейски доброволци за хуманитарна помощ ще имате възможност да направите реална промяна, като подкрепите проекти за хуманитарна помощ, където вашата помощ е най-необходима.
Можете да очаквате да бъдете в доброволческа позиция, която отговаря на вашите умения и профил. Налице са две нива на доброволческа дейност: младши доброволци на ЕС за доброволци за тези с по-малко от 5 години опит в хуманитарната помощ; И високопоставени доброволци от ЕС за лица с повече от 5 години трудов стаж на длъжности на отговорно или експертно поведение. Нивото ще бъде посочено във всяко обявление за свободни места.
Като доброволец в инициативата, ще получите обучение, преди да сте разпределени, пътуване и настаняване, помощ за издръжка, основана на местните разходи, за покриване на основните Ви разходи за живот, застраховка по време на вашия престой, съдействие за пренастаняване, за някои проекти, стажуване с допълнително обучение. Като пълноправен доброволец на Европейски доброволци за хуманитарна помощ ще имате доброволен договор с изпращащата организация, която управлява проекта Ви за доброволци на ЕС, както и постоянна подкрепа преди, по време и след доброволчеството ви. Това включва наставничество и собствен план за обучение и развитие, който да ви съпътства през целия период на изпълнение на доброволческата ви служба. Обучението за доброволци-кандидати ще бъде предоставено онлайн. Курсът за обучение е основан на компетентност и включва курсове за системата на ЕС за реагиране при кризи, запознаване с хуманитарните действия, управление на безопасността, сигурността и здравеопазването, управление на проекти, интеркултурна осведоменост, застъпничество и комуникация, първа помощ, управление на доброволци и организационно развитие. Онлайн обучението отнема около четири седмици, а обучението "лице в лице", включващо сценарийно симулиране, изискващо кандидат-доброволците да демонстрират придобитите компетенции, отнема две седмици.
Станете доброволец!
Източник: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/