Инициативата „Отново на училище“ във Видин

На 2 май 2017 Анна Ангелова от Младежки екип Европа към Европейската комисия в България се срещна с ученици от СУ "Цар Симеон Велики" във Видин по европейската инициатива "Отново на училище". Тя им представи възможностите, които програмата "Еразъм+" им педоставя както и Европейският корпус за солидарност. Предизвика интереса им с въпроси за Европейския съюз и всички активно гласуваха чрез интерактивна интернет платформа за предпочитания от тях сценарии за бъдещето на Европа, в която искат да живеят.