Инициатива Граждански Диалог за бъдещето на Европа

Инициатива Граждански Диалог за бъдещето на Европа
 

На 3 октомври 2016г от 11 часа в Габрово се проведе инициативата Граждански диалог с участието на Росен Плевнелиев, Президент на Република България, Томислав Дончев, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Марку Маркула, Президент на Европейския Комитет на регионите, българските членове на Европейския парламент Ева Паунова и Андрей Новаков, както и на ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
 
Домакин на проявата беше кметът на Габрово Таня Христова, ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите. Дебатът се организира в сътрудничество с Европейския Комитет на регионите и Представителството на Европейската комисия в България. 
 
По време на дебата президентът на Република България Росен Плевнелиев и председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Марку Маркула подчертаха, че възстановяването на връзката между Европа и нейните граждани е основен приоритет. 
 
Президентът на Република България Росен Плевнелиев заяви: "Когато стане трудно, трябва да говорим и да търсим решения заедно. Задаваме много въпроси за Бъдещото на Европа, но знаем, че отговорът е много прост. Постигнали сме толкова много заедно и имаме още много да постигаме по общия път към една по-демократична Европа. Бъдещето на България и на Европа не трябва да се решава на бойното поле, а в нашите класни стаи. Необходим ни е качествен човешки капитал и образование за да привличаме инвестиции и индустриите на бъдещето в България. "Председателят на Европейския комитет на регионите Марку Маркула заяви: „Днес поставяме началото на едно пътешествие. Преди да се опитаме да намерим решение на множеството предизвикателства, пред които е изправена Европа – от миграцията до създаването на устойчиви работни места и даването на тласък на иновациите, искаме да отделим време, за да изслушаме и да вникнем в тревогите и желанията на хората от европейските градове и региони. Да работим заедно за намирането на ефективни решения за всички граждани!“
 
Във връзка с това председателят Маркула изтъкна ролята на местните власти при определянето на инвестиционните приоритети, носещи осезаеми резултати за гражданите благодарение на ефективното използване на частни и публични средства, включително и от бюджета на ЕС. Откакто България се присъедини към Европейския съюз през 2007 г., европейското финансиране вече спомогна за финансирането на проекти като разширяването на мрежата на софийското метро и подобряването на съоръженията за управление на отпадъците и водите. За периода 2014 – 2020 г. на страната бяха отпуснати общо около 9,9 млрд. евро от структурните и инвестиционните фондове. 
 
Заместник министър-председателят Томислав Дончев, отговарящ за европейските фондове и икономическа политика в българското правителство, заяви: „България винаги се е стремила да бъде конструктивен партньор в европейския дебат. Въпреки че Съюзът се нуждае от гъвкавост, за да бъде по-подготвен да реагира на непредвидени обстоятелства, това не би трябвало да 
бъде причина за изоставяне на дългосрочните ангажименти за инвестиции в икономическото, социалното и териториалното сближаване в градските райони, развитието на селските райони, борбата с бедността и социалното изключване. Трябва да обръщаме внимание на истинските тревоги на гражданите, за да спечелим отново тяхното доверие в европейския проект.
 
Източник: Комитет на регионите