Иновативни изследвания за положителна визия за бъдещето на работните места

Иновативни изследвания за положителна визия за бъдещето на работните места
 
След огромното прекъсване, причинено от COVID-19, в съчетание с продължаващите цифрови и зелени преходи и високи нива на социално-икономически предизвикателства, които продължават от последната икономическа криза в края на 2000-те, бъдещето на работата, работниците и работните места в момента е точно в политическия прожектор. Този пакет с резултати от CORDIS включва 11 проекта, финансирани от ЕС, които са предприели иновативни изследвания, за да помогнат да се очертае път за бъдещите работни места. Един от основните аспекти на ежедневието, който COVID-19 напълно обърна с главата надолу, беше светът на труда. Милиарди хора по целия свят бяха затворени в домовете си, офисите бяха предимно празни и културата на пътуване от 9 до 5 беше дълбоко замразена. Важно е обаче да запомните, че не всеки е имал лукса да работи от вкъщи – тези, които работят във фабрики, складове, търговия на дребно например, не са имали възможност да работят от вкъщи и са били изправени пред безработица, пред държавни помощи или с риск да се зарази, докато отива на работа, за да осигури на себе си и на своето семейство достатъчно доходи. С излизането на Европа от пандемията изглежда, че светът на труда се променя коренно. Но много от основните сили, движещи тази промяна, са били в ход още преди да настъпи пандемията. ЕС вече се бореше с проблемите на социалното неравенство, липсата на висококвалифицирани работни места, несигурната заетост и икономическия спад в много европейски региони в продължение на повече от десетилетие. Голяма част от това може да се дължи на дългия, изтеглен икономически махмурлук от финансовата криза 2008-2009 г., последвалата криза в еврото и икономиите. Много държави от ЕС също се борят със застояла или намаляваща производителност и има опасения, че увеличената автоматизация ще направи „традиционните“ ръчни професии остарели, което ще доведе до широко разпространена безработица. Съществуват обаче основания за оптимизъм, че Европа може да се възползва от възможностите за икономическо възстановяване след пандемията, което вече започна да набира скорост. ЕС е решен да бъде неутрален по отношение на въглерода до 2050 г. и за това ще бъде предприета радикална промяна в обществото и икономиката чрез Зелената сделка на Европа. ЕС допълва тази цел с подхода си към Индустрия 5.0, насочен към прехода към устойчиви, ориентирани към човека и устойчиви европейски индустрии и потенциално предлагащ милиони квалифицирани работни места в реформирани или напълно нови сектори, родени от тази трансформация. За да подпомогне допълнително Европа при нейното възстановяване след пандемията и да гарантира, че гражданите и работниците са поставени точно начело на списъка с приоритети, Европейската комисия също наскоро стартира своя Европейски план за стълб на социалните права. Тази цялостна стратегия определя 20 принципа, които имат за цел да осигурят силна, социална Европа, която да е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности до 2030 г. Някои от принципите, свързани с работата, включват права на качествено образование, обучение и учене през целия живот, равно третиране и възможности, гъвкава и адаптивна заетост, справедливи заплати, справедлив баланс между професионален и личен живот, социален диалог между служителите и работодателите и социална закрила. Лидерите на ЕС единодушно приеха целите за 2030 г. от Плана за действие за социални права по време на срещата на високо равнище в Порто, Португалия на 8 май 2021 г. Както винаги, първо се нуждаем от изследвания и иновативни решения, за да активираме политиките. Тук влизат в действие 11 -те проекта на този пакет, всички финансирани чрез програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. Тези проекти предлагат съкровищница от идеи и цялостни изследвания, които да подпомогнат справедливата, приобщаваща и изпълнена с възможности визия, която ЕС има за бъдещето на работата, със силен акцент върху образованието, ученето през целия живот и развитието на нови умения, автоматизация и дигитализация, социален диалог и организация на работното място. По -специално, проектите на BIGPROD и MICROPROD насочиха вниманието си към изследванията, за да хвърлят светлина върху това как ЕС може да увеличи общата си икономическа производителност, докато DOIT, NEMESIS и SIRIUS са разгледали иновативни решения за активиране на социални иновации и предприемачески умения, като последните специално насочени към мигрантите, бежанците и търсещите убежище. Междувременно TECHNEQUALITY внимателно проучи как технологичното развитие, като автоматизацията, може да има дългосрочно въздействие върху заетостта и работата. И накрая, този пакет с резултати представя и два по -нови проекта, BEYOND4.0 и UPLIFT, които все още имат да извървят много път, преди да приключат, но вече сами предлагат ценна информация за текущата трансформация на света на труда.
Източник: Европейска комисия