Институциите на ЕС постигнаха споразумение за новите правила за цифрова самоличност

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС относно предложението за правна рамка за европейска цифрова самоличност. Предложението включва личен цифров портфейл под формата на мобилно приложение, който ще осигури на гражданите и бизнеса надежден достъп до публични и частни онлайн услуги в цяла Европа.

Европейският портфейл за цифрова самоличност ще промени коренно цифровата идентификация, като предостави на европейците контрол върху личните им данни в съчетание с удобството на мобилните приложения. ЕК инвестира 46 млн. евро в четири пилотни проекти от програмата „Цифрова Европа“, чрез които ще се развият техническите спецификации за всекидневна употреба на портфейла за цифрова самоличност – например мобилна шофьорска книжка, електронно здравеопазване, плащания, образование и др.

Европейският портфейл за цифрова самоличност подкрепя постигането на целите на програмата „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., според която до 2030 г. всички ключови обществени услуги следва да бъдат достъпни онлайн, а гражданите да имат онлайн достъп до сигурна електронна идентификация с подобрена неприкосновеност на личния живот.

За повече информация вижте обобщението “Европейска цифрова самоличност — въпроси и отговори”.

Източник: Представителство на ЕК в България