Интелектуална собственост: Европейската комисия укрепва защитата на европейските занаятчийски и промишлени продукти

Европейската комисия предложи първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони. Тази рамка ще обхване продукти като стъклото от Мурано, туида от Донегал, порцелана от Лимож, ножарските изделия от Солинген и керамиката от Болеславец. Въпреки че тези продукти се ползват с име и репутация в Европа, а понякога и в световен мащаб, досега производителите не са разполагали със защита на означенията на ЕС, която обвързва произхода и репутацията на техните продукти с тяхното качество.

Предвид успеха на системата за географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, с днешното предложение за регламент Комисията има за цел да даде възможност на производителите да защитават занаятчийските и промишлените продукти, свързани с техните региони и с техните традиционни знания и умения, както в Европа, така и извън нея. Регламентът, който предвижда защита на означенията на ЕС, ще улесни потребителите да разпознават качеството на тези продукти и да правят по-информиран избор. Той ще спомогне за насърчаването, привличането и запазването на умения и работни места в европейските региони, като допринася за тяхното икономическо развитие. Предложението също така ще гарантира, че традиционните занаятчийски и промишлени продукти ще бъдат поставени на равна нога със защитените географски означения, които вече съществуват в селскостопанската сфера.

Източник: Европейска комисия