Информационни дни по Програма Interreg V-A Румъния-България

Информационни дни по програма  Interreg V-A Румъния-България 
Информационни дни за потенциалните бенефициенти, избрани в стъпка 2 – трета покана за представяне на проектни предложения, организира Съвместният секретариат, съвместно с Управляващия орган и Националния орган на Програмата Interreg V-A Румъния-България за третата покана за представяне на предложения. Събитията ще се състоят в Гюргево на 20 септември 2017 г. и в Плевен на 21 септември 2017 г., от 11.00 часа. По време на правилата за събитията от третата покана за представяне на предложения ще бъде представена информация, свързана с попълването на раздели в e-MS, както и информация за прикачените файлове, които трябва да бъдат качени в системата. Крайният срок за подаване на пълни формуляри за кандидатстване чрез системата e-MS е 16 октомври, 16.00 часа. Информационните дни са само за онези бенефициенти, които участват в партньорства на проектните идеи, избрани да подадат пълните формуляри за кандидатстване в стъпка 2. да припомним, че 140 са одорените проектни предложения за потенциално финансиране, които продължават в стъпка 2 от кандидатсване по програмата. 
Източник: http://www.interregrobg.eu