Инвестиции от над 13 млрд.евро бяха одобрени от държавите членки на ЕС за транспортния сектор

ИНВЕСТИЦИИ ОТ НАД 13 МЛРД. ЕВРО БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР
На 10 юли държавите членки от ЕС одобриха списък от 276 проекта, които ще получат финансиране по Механизма за свързване на Европа. Официалното решение на ЕК за финансиране ще се приеме до края на юли 2015 г.
Повече информация можете да намерите тук.