Инвестиции в Европа

ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРОПА
ИНВЕСТИЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Разширяване“
Теми:Изграждане на Европа, Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство
Изтеглете книгата в pdf