ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПЛАН ЗА ЕВРОПА ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПЛАН ЗА ЕВРОПА ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
Европейската комисия прие пакет от основополагащи документи, които ще позволят Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) да започне да функционира от септември. Това означава, че Инвестиционният план за Европа се осъществява в амбициозните срокове, обещани от неговия инициатор – председателя на ЕК Жан Клод Юнкер.
Документите и решенията приети днес от ЕК са:

 • Комуникация за ролята на националните банки за насърчаване на инвестициите. Документът обяснява и прецизира важната роля, която инвестиционните банки на страните-членки ще играят в инвестиционните инструменти на ЕФСИ. Както е известно, към момента 9 страни, сред които и България, обявиха, че ще подкрепят Инвестиционния план за Европа със съфинансиране чрез своите банки за насърчаване на инвестициите.
 • Споразумение за методите на работа между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както е предвидено в Регламента за създаването на ЕФСИ.
 • Потвърждение за 8 проекта, който бяха предварително одобрени и подготвени от ЕИБ за финансиране от ЕФСИ.
 • Назначаване, заедно с ЕИБ, на четиримата членове на Управителния съвет на ЕФСИ: Амброаз Файол, вицепрезидент на ЕИБ за иновациите; Маартен Веруей, от "Службата за подкрепа на структурните реформи" в Генералния секретариат на ЕК; Герасимос Томас от ГД "Енергетика" на ЕК;
 • "Конкуренция" на ЕК. Заместници на членовете от страна на ЕК ще бъдат и Бенджамин Ейнджъл от ГД "Икономически и финансови въпроси", Николъс Мартин от ГД "Регионално политика"; Робер Ян Смитс от ГД "Изследвания и иновации".
 • Мерки за започване на дейността на Европейския център за инвестиционни съвети. Той ще подпомага разработването и подготовката на проекти за ЕФСИ, като предоставя съвети и напътствия и представлява платформа за обмен на ноу-хау и координация на техническата помощ.
 • Решение за управлението и дейността на Европейския портал за инвестиционни проекти. Това ще е сигурен интернет портал, чрез който инвестиционни проекти от ЕС, които търсят външно финансиране, ще се представят пред потенциални инвеститори.
 • Нормативен акт, който определя Таблица на показателите. В нея са залегнали критериите, които независимият Инвестиционен комитет ще използва, за да реши дали даден инвестиционен проект отговаря на изискванията за подкрепа от ЕФСИ.

Повече подробности за Европейския фонд за стратегически инвестиции можете да намерите на следните интернет адреси:

 • Въпроси и отговори за  Инвестиционния план- http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_en.htm
 • Сайт на Инвестиционния план за Европа – http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
 • Регламент на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:169:TOC

Източник: Европейската Комисия