Изследване за регионалния комитет

Изследване за регионалния комитет
Автор: Европейски парламент
Теми:Регионална политика, Структурни и инвестиционен фондове
Изтегли книгата в pdf