Извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор 
 
Нов пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора, беше предложен от Европейската комисия. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от консумация в домашни условия.
 
Ето какво включват мерките:
  • Временна дерогация от правилата на Европейския съюз в областта на конкуренцията;
  • Увеличаване на участието на Европейския съюз в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор;
  • Авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза.
Освен мерките в подкрепа на лозаро-винарския сектор, секторът на плодовете и зеленчуците също ще се възползва от увеличаване на участието на ЕС (от 50 % на 70 %) в програмите, управлявани от организации на производители. Това ще осигури по-голяма гъвкавост на организациите на производители при изпълнението на техните програми.
 
Тези мерки допълват приетия неотдавна пакет от мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор, който осигури гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара.
 
Източник: Европейска комисия