Изявление на председателя Фон дер Лайен относно плана на България за възстановяване и устойчивост

Благодаря Ви много, г-н министър-председател, уважаеми Кирил,

Благодаря Ви за много топлото посрещане. Това е началото на деня тук. Очаквам с голямо нетърпение нашето посещение в Софийския университет. Знам, че този университет е мястото, където най-ясно се виждат високите постижения на България. Двамата много сме разговаряли за необходимостта от съчетаване на високите научни постижения с бизнес сектора, за да се разработят продукти, които след това наистина могат да осигурят пазарна стойност. Знам, че има проекти, които са изключителни, иновативни, това са конкретни проекти — например спътниковата технология, във връзка с която имаме много очаквания. Такива иновации са от съществено значение, за да запазим устойчивостта и конкурентоспособността на нашата икономика и нашето общество. Затова очаквам с голямо нетърпение да видя иновации, създадени в Европа — и тук става дума за наши собствени иновации, например за сигурни технологии — безценен актив в един все по-неспокоен свят.

Това, разбира се, изисква инвестиции. Ето защо днес сме тук с NextGenerationEU, нашия мащабен план за възстановяване на стойност 800 милиарда евро, който предложихме с цел модернизиране и реформиране на нашия континент за бъдещите поколения след пандемията. Във връзка с NextGenerationEU имаме три приоритета. Един от тях е Европейският зелен пакт – в момента, разбира се, силно доминираща е темата за чистата енергия. Тъй като става въпрос не само за чиста, но и за сигурна енергия, независима енергия. Това е от полза както за климата, така и за нашата независимост. Втората тема е цифровизацията. А третата тема, във връзка с която инвестираме, е да подготвим нашите общества да бъдат по-силни и по-устойчиви.

Затова днес Европейската комисия дава зелена светлина на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е забележителен план. Почти 60 % от плана е в подкрепа на екологичния преход. Това е съществено и, разбира се, добре дошло. Защото в Европейския съюз се нуждаем от България по пътя към неутралност по отношение на климата. И ако мога да цитирам няколко примера за същността на този план в рамките на Европейския зелен пакт: Това е например декарбонизирането на производството на електроенергия със задължителни прагове за емисиите от въглища. Това е увеличаване на използването на възобновяемите енергийни източници и на съхранението на енергия — много важна тема. Това е реформиране на пазара на електроенергия, инвестиции в интелигентни мрежи, а всички ние знаем колко важно е това в настоящите времена. Това са инвестиции в увеличаване на междусистемните връзки с Румъния и Гърция, което също е много важно за диверсифициране на енергийните доставки, с които разполагаме. Така че вече да не бъдем зависими от руските въглища, газ и нефт, а да извършим диверсификация с насочване към надеждни доставчици. Почти 1 милиард евро са предназначени за енергийно саниране и крупни инвестиции в чиста мобилност, включително електрически автомобили.  Както виждате от примерите, това е забележително.

Втората тема е цифровият преход. В това отношение планът гарантира, че обществените услуги стават по-достъпни и по-ефективни чрез цифровизация. Планът гарантира наличието на свързаност в цялата страна чрез разширяване на достъпа до високоскоростен интернет и в селските райони; а също така се създават подходящи условия за развитието на 5G. Наистина е изключително важно цялата държава да бъде свързана, цифровизирана; знаете, че това е една от основните теми за бъдещето. Почти 450 млн. евро ще бъдат насочени към придобиването от българските студенти и българските работници на необходимите цифрови умения за работните места на бъдещето. По този начин българският план отговаря на много строгите условия и критерии, които съвместно сме определили. Той съчетава инвестиции за екологичния и цифровия преход с реформи на структурните предизвикателства, пред които сме изправени. Една от отличителните му черти е укрепването на схемата за минимален доход и подкрепата за най-уязвимите. Смятам за много важна тема и това, че в плана се обръща внимание на недостига на здравни специалисти в цялата страна. Във връзка с пандемията научихме колко важно е да имаме тези професионалисти на първа линия. Освен това с плана се укрепват институциите и се въвеждат широкообхватни мерки за борба с корупцията. Вие го споменахте. Аз лично много се радвам да видя в този план, че също така обръщате внимание на децата, на техния достъп до образование. Възможността на 4-годишните и по-големите деца да получат предучилищно образование определя техния бъдещ живот, достъпа до образование.

Одобрението ни днес е важен етап към отпускането на 6,3 милиарда евро през следващите години. Това е 10 % от БВП. Но бих казала, че това в никакъв случай не е краят на едно пътуване. Това е началото на пътуването. Очаква ни много полезна работа. Разбира се, Комисията винаги е готова да окаже подкрепа.

Но преди да Ви предам оценката на Комисията, позволете ми да Ви благодаря и да благодаря на българския народ за Вашата изключителна щедрост към украинците, които бягат от войната в Украйна. Вие сте приели повече от 130 000 бежанци във вашата страна; много от тях остават тук. И тъй като не знаем със сигурност кога ще свърши конфликтът, важно е да мобилизираме всичките си усилия, за да помогнем на бежанците и на вътрешно разселените лица. Знаете, че разполагаме с гъвкави европейски фондове, така че можете незабавно да се възползвате от тях за покриване на разходите за бежанците. Има още една стъпка, която ще предприемем — с онлайн проявата за поемане на ангажименти, която наричаме „Да се изправим в защита на Украйна“. Проявата, която организирах заедно с министър-председателя на Канада Джъстин Трюдо, ще се състои във Варшава тази събота. Искаме да обединим света, за да поемем ангажимент за украинските бежанци в Украйна и извън Украйна. Знам, че мога да разчитам на приноса на България към това глобално усилие за солидарност. Вие правите много тук в България и искам това да бъде уважено. Без повече забавяне ще предам оценката на Комисията на плана на България по NextGenerationEU.

Видео с изявлението:  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223370?lg=INT

Източник: Представителство на Европейската комисия в България.

Снимка: Представителство на Европейската комисия в България (Фейсбук)