Публикуван е индекс за развитие на правосъдието на ЕС

Публикуван е индекс за развитие на правосъдието на ЕС

 
На 10 април Европейската комисия публикува индекса за развитие на правосъдието на ЕС за 2017. Целта на индекса е да подпомага националните органи в техните усилия за подобряване на техните съдебни системи, като предоставя тази сравнителна информация. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС помага да се идентифицират проблеми, свързани с правосъдието, които заслужават специално внимание за инвестиция, бизнес и благоприятна среда за гражданите. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС прави преглед на функционирането на всички системи на правосъдието въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави-членки.  
 
Източник: Европейска комисия