Кафе “Европа” с пенсионери във Видин

Кафе “Европа” с Пенсионерския клуб “Белият Дунав” осъществихме на 18 април 2024 г. Основни теми по време на събитието бяха цифровите технологии и как да улесним живота си и да бъдем активни европейски граждани благодарение на тях. Представихме платформата за гражданска ангажираност на Европейската комисия – как работи, как да дадем своя принос и да се включим в обществените дебати по различни европейски теми, както и европейските граждански панели и тяхната роля за формиране на политики.
В тази своеобразна кафе-разходка в света на цифровите технологии представихме различни електронни услуги, който могат да опростят ежедневието на хората – например как чрез мобилните си телефони можем да извършваме банкови операции, онлайн комуникации, търсене на информация, да сме част от платформи за гражданско участие и други.
В пенсионна възраст хората играят значима роля в обществото, и важно е да не бъдат изключени от цифровия свят, като им се осигури достъп до технологии и обучение, което може да подобри техния живот и да ги свърже със съвременните възможности. Обсъдихме и теми като борбата с дезинформацията, ролята на Европейския съюз в глобалните предизвикателства, резултати от дейността и работата на Европейската комисия както и европейските избори и представихме лесната за четене и използване платформа elections.europa.eu.
Специалната изненеда на събитието бяха учениците от ППМГ “Екзарх Антим I”, ръководени от г-жа Н. Иванова, който представиха образователна пиеса за ползите от кръговата икономика, за изборите за Европейски парламент и неговите функции, чиито автор е проф. Шикова по проект FIRST.
ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин благодари на всички участници, които се включиха в ползотворните дискусии и на учениците, които ни заразиха със своя ентусиазъм и знания!