Какво е Еразъм + Онлайн езикова подкрепа?

Какво е Еразъм + Онлайн езикова подкрепа?
Еразъм + е програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г. Тя предлага възможности за обучение, придобиване на професионален опит или доброволчестване в чужбина и една от стратегическите цели на Програмата е да укрепи езиковите умения и да подкрепи изучаването на езици. Ето защо Онлайн езиковата подкрепа (OLS) подкрепя езиковото обучение за участниците в мобилността "Еразъм +". OLS предлага на участниците да се включат в дейности за дългосрочна мобилност "Еразмус +" (Ключово действие 1), възможност да преценят уменията си на чужд език, който ще използват, за да учат, да работят или да доброволчестват в чужбина. Освен това избраните участници могат да следват онлайн езиков курс, за да подобрят компетентността си. Тъй като езиците са сърцевината на взаимното разбиране и общуване, е от съществено значение да се насърчи изучаването на езици за участниците в програмата "Еразмус +". Уастниците в мобилността ще имат възможност да им бъде направена оценка на езиковото ниво и да подобрят уменията си по чуждия език,  който ще използват, докато учат, работят или доброволчестват в чужбина. 
За повече информация: https://erasmusplusols.eu/