Какво е Европейска професионална карта

Какво е Европейска професионална карта

Европейската комисия стартира нова електронна процедура за признаване в рамките на ЕС на квалификациите на професионалистите в пет области: медицински сестри с общ профил, фармацевти, рехабилитатори, брокери на недвижими имоти и планински водачи. Новата процедура е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна от традиционните процедури за признаване на квалификациите. Благодарение на европейската професионална карта, когато подавате документи за работа в друга страна членка на ЕС можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.
Резултатът от заявлението за признаване на професионалните квалификации се удостоверява с електронен сертификат – Европейска професионална карта. Тя е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че вашите професионални квалификации са признати от страната, в която искате да работите (приемащата страна). Когато дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта във формат pdf. В него ще има и референтен номер, който потенциалният ви работодател може да използва, за да провери валидността на вашата европейска професионална карта онлайн
Европейска професионална карта можете да получите като се регистрирате в ECAS, системата на Европейската комисия за автентификация. За целта трябва да създадете потребителско име и парола, след което да попълните профила си за създаване на европейска професионална карта с вашите лични данни и данни за контакт. След като попълните информацията за профила си, можете да създадете заявление, да качите сканирани по електронен път копия на документи и да ги изпратите на органи във вашата страна или в страната, в която искате да пребивавате. Те ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.
Вашата Европейската професионална карта може да бъде безсрочна, в случай че се установявате дългосрочно някъде, с времетраене 18 месеца, ако предоставяте услуги на временен принцип, или 12 месеца  за професии, които се отразяват върху обществения ред.
Подробна информация за Европейска професионална карта можете да намерите на интернет  сайта Вашата Европа:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.htm