Какво мислят младите хора относно Европейската година на младежта – 2022 г. пита ги Европейската комисия

След приемането на официалното предложение 2022 г. да стане Европейската година на младежта, Европейската комисия призовава младите хора да споделят своите очаквания, интереси и идеи за това, как биха искали да изглежда и какво да постигне европейската година. Публикуваната анкета е отворена до 17 ноември 2021 г. и ще спомогне за изясняване на темите, видовете дейности, както и на трайното наследство, което младежите искат да видят от Европейската година на младежта. Европа се нуждае от визия, ангажираност и участие на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което е по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С организирането на Европейска година на младежта Европа се стреми да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. Предложена от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза, Европейската година на младежта ще включва редица прояви и дейности за младите. Идеята е да се насърчат усилията на ЕС, държавите членки, регионалните и местните власти за признаване на усилията на младите хора по време на пандемията, както и подкрепа и ангажиране с младежите, когато излизаме от нея. По-нататъшни покани през 2022 г. ще дадат възможност да се съберат повече идеи, които да бъдат включени в годината и да се прецени развитието й. Младите хора ще ръководят процеса преди и по време на Европейската година на младежта, за да могат да се възползват максимално от нея.

Източник: Европейска комисия