Кампания на ЕК срещу дезинформацията преди европейските избори

С наближаването на изборите за Европейски парламент, Европейската комисия предприе действия за повишаване на осведомеността за рисковете от дезинформация, манипулиране на информация и външна намеса. 

Комисията започна кампания за повишаване осведомеността за рисковете от манипулация, за насърчаване на критичното мислене и съвети за идентифициране и ограничаване на дезинформацията. Кампанията се провежда съвместно с Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), която обединява 27-те независими национални регулаторни органа в областта на аудио-визуалните услуги.

Изработен е видеоклип на български и на другите официални езици на ЕС, който ще бъде излъчван във всички държави членки.

Комисията също така публикува нов набор от инструменти с практически съвети за учители и преподаватели, които да им помогнат да обяснят дезинформацията и манипулирането на информация на учениците и да могат да я разпознават и ограничават.

Създадена е и тематична уебстраница с достъп до целия пакет с материали по темата за стратегическата комуникация и противодействието на дезинформацията.

Източник: Прдставителство на ЕК в България