Кодекс на поведение във връзка с дезинформацията: Новият Център за прозрачност предоставя за първи път информация и данни относно онлайн дезинформацията

Подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г., включително всички основни онлайн платформи (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), стартираха тази седмица новия Център за прозрачност и публикуваха за първи път доклади за базовото състояние относно начина, по който изпълняват на практика ангажиментите по Кодекса.

slide showing a search box with text Transparency Centre and above a title saying Code of Practice on Disinformation

European Commission

Новият Център за прозрачност ще осигури видимост и отчетност на усилията на подписалите страни за борба с дезинформацията и изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на Кодекса, като разполагаТърсене на налични преводи за тази връзка с единен регистър, в който гражданите на ЕС, изследователите и НПО могат да имат достъп и да изтеглят онлайн информация.

За първи път с тези доклади за базовото състояние платформите предоставят информация и обширни първоначални данни, като например: колко приходи от реклама, постъпващи към участници в дезинформация, са били предотвратени; брой или стойност на политическите реклами, приети и обозначени или отхвърлени; установени случаи на манипулативно поведение (т.е. създаване и използване на фалшиви профили); и информация за въздействието на проверката на фактите; и на равнището на държавите членки.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви:

Публикуването на първите доклади от преработения Кодекс за борба с дезинформацията е важен етап в борбата с дезинформацията и имам удоволствието да видя как повечето поддръжници, големи и малки, са ангажирани. Радвам се да видя за първи път докладването на национално равнище, но е необходима още работа, когато става въпрос за предоставяне на достъп до данни за изследователите. Трябва да разполагаме с повече прозрачност и не можем да разчитаме единствено на онлайн платформите за качеството на информацията. Те трябва да могат да бъдат проверени по независим начин. Разочарована съм от факта, че докладът в Туитър изостава от други и очаквам по-сериозен ангажимент към техните задължения, произтичащи от Кодекса. Русия участва и в истинска дезинформационна война и платформите трябва да изпълняват своите отговорности.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

Днешните доклади бележат стъпка напред в борбата срещу дезинформацията, разпространявана онлайн. Не е изненадващо, че степента на качество варира значително в зависимост от ресурсите, които дружествата са отделили за този проект. В интерес на всички подписали страни е да спазват ангажимента си за пълно прилагане на Кодекса за поведение срещу дезинформацията в очакване на задълженията съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Като предоставя пълен достъп до днешните доклади, Центърът за прозрачност дава възможност на всички — включително изследователи и НПО — да се запознаят с наличните данни и да настояват за непрекъснато подобряване и отчетност.

Всички подписали страни са представили докладите си навреме, като са използвали съгласуван хармонизиран образец за докладване, чиято цел е да се изпълнят всички ангажименти и мерки, които са подписали. Това обаче не важи в пълна степен за Twitter, чийто доклад не съдържа данни, без информация за ангажиментите за оправомощаване на общността за проверка на фактите. Следващият набор от доклади от основните подписали онлайн платформи страни трябва да представи през юли допълнителна информация за прилагането на Кодекса и по-стабилни данни, обхващащи 6 месеца.

Повече информация

Източник: Европейска комисия