Кой е победителят в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“?

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2022 г. е проектът Лятна академия „Перспективи“.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят тримата лауреата на европейската награда.

Проектът Лятна академия „Перспективи“ ще представя България на 15-ото ежегодно издание на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2022 г. Той има за цел да включи студенти от европейски университети в живота на малките общности в България, които да ангажират свободното време на младите хора в образователни дейности, създавайки по този начин нови възможности за социализация.

Българското национално жури, съставено от членовете на Европейския парламент Андрей Ковачев (ЕНП), Цветелина Пенкова (С&Д), Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), Андрей Слабаков (ЕКР) и председателя на Националния младежки форум Мирослав Цеков, избра проекта за победител измежду 14 кандидатури от България. Според журито участието в проекта на млади хора не само от държави в ЕС (България, Испания, Франция), но и извън него (Украйна, Бразилия) допринася към самобитността и многообразието на проекта, като едновременно с това по достъпен и оригинален начин се популяризират общочовешки ценности, идеи и постижения.

През 2021 г. национален победител за България беше проектът „Модел Европейски съюз София 2021“, а през 2020 г. страната беше представена от проекта „Лечение без граници“.

Лятна академия „Перспективи“

От лятото на 2016 г. „Институт Перспективи“ е домакин на студенти от различни европейски университети, които осъществяват своите учебни практики на терен в различни малки населени места в България. Основната цел на проекта е да създава предпоставки за повишаване ангажираността на младежите от малките общности и селските райони в страната в образователни, социални и културни мероприятия през летните месеци. По този начин се бори и с основното предизвикателство спрямо пълноценната социализация на младите хора, а именно зависимостите.

До момента над 25 млади европейци, участници и в „Еразъм+“, са реализирали своите тримесечни стажове в страната, допринасяйки за активното включване на младежите в обществения живот чрез развиването на нови компетенции като комуникационни умения, емоционална интелигентност, междукултурни взаимоотношения, толерантност и солидарност, умения за публично говорене; гражданско участие и демократични принципи, знания за Европейския съюз, екология и околна среда и дигитализация.

От 2016 г. до шестото издание на Лятна академия „Перспективи“ през 2021 г. по проекта са реализирани младежки инициативи в над 30 различни населени места в България. Последните от тях са в градовете Свищов и Исперих и в село Разбойна. Освен определени социално-икономически условия, обуславящи лош достъп до обществени, транспортни и здравни услуги, както и ограничен достъп до занимания в свободното време, младежите от тези региони са изправени и пред допълнително предизвикателство, идващо от техния религиозен и етнически произход.

Програмите по проекта се осъществяват посредством образователни сесии и курсове, физически дейности сред природата, ролеви игри, дебатиране, активни дискусии, както и интерактивни неформални обучителни методи.

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция; да служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Европейско жури, съставено от трима членове и председателя на Европейския парламент, и четирима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, ще излъчи победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Наградата за най-добър проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 евро, а третата награда е 2 500 евро. По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите между 23 и 26 май 2022 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент. Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата www.charlemagneyouthprize.eu.

Предишни победители

Първо място в европейския конкурс през 2021 г. спечели чешкият проект Fakescape, който учи младите хора с помощта на игри да мислят критично и да различават фалшивите новини. На второ място беше проектът Generation Z от Румъния, който събира млади хора с известни личности, за да насърчава любознателността, критичното мислене и диалога между поколенията. Испанската програма за обмен EuroInclusion спечели трето място. Тя цели да подпомогне интеграцията на хора с увреждания и да разшири възможностите им да опознаят Европа.

В допълнение към младежката награда, всяка година се присъжда и Международна награда „Карл Велики“. За 2021 г. тя беше присъдена на румънският президент Клаус Йоханис за борбата му за „единство, взаимно зачитане и помирение в Европа“.

Източник: Европейски парламент