Колко зелен е вашият начин на живот – и как можете да го направите по-зелен?

Промяната в борбата с изменението на климата може да бъде постигната само ако всички предприемем стъпки за намаляване на въглеродните емисии в начина си на живот. Но какво означава това на практика и какво е въздействието му? Кои области от живота ни оказват минимално въздействие върху климата и къде са слабите ни места? И, което е изключително важно, какви са следващите стъпки, които можем да предприемем, за да продължим да намаляваме въглеродния си отпечатък?

Добрата новина е, че има начин да си отговорите на тези въпроси – и той е по-лесен, отколкото си мислите, благодарение на Калкулатора на потребителския отпечатък (CFC)!
Нека започнем отначало. Какъв е моят въглероден отпечатък?
Концепцията за „въглероден отпечатък“ е разработена през 90-те години на миналия век и понастоящем се използва широко за количествено определяне на въздействието на дадена дейност, човек или държава върху климата. Чрез измерване на въглеродния отпечатък и определяне на областите, в които можем да направим значими промени в начина си на живот, можем да допринесем за цялостното намаляване на емисиите на CO2.

Как точно да измерите въглеродния си отпечатък?

Калкулаторът за потребителски отпечатък на СИЦ е инструмент, който отчита въздействието върху околната среда на целия ви начин на живот и на всички ваши потребителски навици. Той се основава на десетгодишни научни изследвания на СИЦ и в резултат на това дава задълбочен и научно обоснован поглед върху въздействието на вашите модели на потребление върху околната среда.

„Да се даде възможност на потребителите да оценяват въздействието на собственото си поведение върху климата и околната среда е много важно“, казва Серенела Сала, ръководител на научен проект в СИЦ, който е разработил инструмента. „Това повишава осведомеността за проблема и помага да се определят частите от начина им на живот, които могат да бъдат подобрени, за да се премине към по-устойчив начин на живот. “

CFC разглежда пет области на индивидуално и домашно потребление: храна, мобилност, жилище, домакински уреди и стоки за бита, но не се ограничава само до изчисляване на емисиите на парникови газове. В него се разглеждат и 16 различни начина, по които продуктите, които използваме редовно, могат да окажат въздействие върху околната среда. В него се разглеждат и 16 различни начина, по които продуктите, които използваме редовно, могат да окажат въздействие върху околната среда, като например начинът, по който ги консумираме, но също така и въздействието на земята и водата, използвани за производството им – наред с други неща.

„Калкулаторът предлага по-високо ниво на точност в сравнение с други калкулатори, като събира подробна информация за моделите на потребление и поведение във въпросника, анализира въздействието на целия жизнен цикъл на продукта и използва метода на екологичния отпечатък“, казва Серенела. Методът „Екологичен отпечатък“ предоставя подробен набор от правила, които позволяват на компаниите, организациите и правителствата да измерват целия жизнен цикъл на даден продукт по хармонизиран и смислен начин.

Изчислете въздействието си

Изчисляването на вашия въглероден отпечатък с помощта на инструмента на JRC отнема около 15 минути, през които ще трябва да отговорите на редица въпроси, за да може инструментът да събере данните, необходими за генериране на резултата ви. Преди да започнете, трябва да имате приблизителна представа за това колко енергия консумира вашият дом, колко вода използвате средно и откъде идва електричеството и отоплението ви. Цялата тази информация се обобщава в един резултат, след което можете да проучите въздействието на начина си на живот спрямо границите на възможностите на нашата планета, както и спрямо целите за устойчиво развитие на ООН и потребителските навици на средния гражданин на ЕС.

Любопитно ви е да разберете резултата си? Направете теста тук.

Озточник: Европейска комисия