Конкурс “Развиване на публика и филмово образование” – затворена

Програма “Творческа Европа”

Подпрограма: МЕДИА

Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU

Краен срок: 05/10/2021 18:00

Конкурсът
подкрепя проекти, осигуряващи механизми за общоевропейско сътрудничество и изграждане на общоевропейска публика с цел да стимулират интереса и да повишат познанията на публиката към европейските филми произведения, включително специфични програми за филмовото наследство.

Проектът трябва да бъде съставен от значителен дял (най-малко 50%) европейски аудиовизуални произведения и да обхваща общоевропейската аудитория, включваща поне 5 държави, участващи в подпрограма МЕДИА.

Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

Източник: Бюро “Творческа Европа”