Конкурс за есе „Какво може да напави ЕС, за да насърчи младите хора да станат предприемачи?“

Конкурс за есе „Какво може да напави ЕС, за да насърчи младите хора да станат предприемачи?“
 
Европейската седмица на МСП (Малки и средни предприятия), под патронажа на Европейския комисар за единния пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, стартира младежки конкурс за есе, насочен към 16-25 годишните възраст от европейските държави-членки или COSME държави партньори. Есето не трябва да надвишава 2500 думи и трябва да бъде написано на английски език.

Конкурсът за есе е част от Европейската седмица на МСП, на Годишната общоевропейска кампания за насърчаване на предприемачеството в Европа. Водещи събития от седмицата са събрание на МСП и церемонията по връчване на Европейски награди за предприемачество.
На победителя в конкурса за есе ще бъдат поети всички разходи за пътуване на събранието на МСП в Братислава, Словакия, което ще се проведе през ноември 2016 г.
Конкурсът е отворен за всички от 16- до 25-годишна възраст от европейските държави-членки или COSME партньори.
Крайният срок за кандидатстване е : 2 септември 2016 г.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-sme-week-youth-essay-competition/