Конкурс за учители обяви онлайн езикова платформа

КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ ОБЯВИ ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПЛАТФОРМА

Водещата платформа за онлайн езиково образование coLanguage набира учители. CoLanguage е европейска платформа за електронно обучение, която има за цел да помогне на хората да изучават чужди езици, за да си намерят работа в чужда страна или просто да си подобрят езиковите умения. Факторът за успеха на coLanguage е комбинацията от онлайн уроци, комбинирани с работа с живи класове и групови обучения.
Успешните кандидати ще имат следните задължения:
– Да изнасят видеоуроци
– Да съставят свой собствен профил и "бранд" в рамките на платформата
– Да рекламират курсовете си и да привличат нови студенти
– Да представят висококачествени материали – обучителни видеа, обяснителни материали и упражнения.
Успешните кандидати трябва:
– да бъдат студенти или завършили филология, педагогика, чужд език или други релевантни специалности
– да бъдат ентусиасти да развиват възможностите за онлайн образование и езиково обучение
– да имат опит с преподаване на чужд език
– да имат отлични езикови умения (писане и говорене).
Повече информация за конкурса можете да намерите на тази интернет страница:
http://www.mladiinfo.eu/wp-content/uploads/2015/07/Language-teacher-job-offer-template-english-1.pdf