Кръгла маса за местните власти и бизнеса проведе ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин

На 7 декември 2021 в електронната платформа MS Teams Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин проведе Кръгла маса за местните власти и бизнеса, на която обстойно и всеобхватно представи Плана за възстановяване и устойчивост и Програма за иновации и конкурентоспособност – възможности за финансиране за местната власт и бизнеса за периода 2021 – 2027г. Бяха разяснени основните времеви рамки на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, основните му цели, ключови направления и стълбове. Беше дадена подробна информация за възможностите за местните власти и бизнеса за финансиране и инструментите, по които могат да кандидатстват, когато Планът бъде одобрен от Европейската комисия. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин е на разположение да отговоря на въпроси, свързани с НПВУ и след събитието. През следващата година ще бъде организирано още едно събитие, тъй като Планът за възстановяване и инструментите, свързани с него, ще имат много важно роля за възстановяването на Европа след кризата, породена от КОВИД-19.