Край на роуминга от 15 юни 2017

КРАЙ НА РОУМИНГА ОТ 15 ЮНИ 2017

Парламентарната комисия по промишленост даде своето одобрение на 15 юли 2015г. за постигнатото предварително споразумение между ЕП, Съвета и Комисията, което предвижда край на роуминга в ЕС от 15 юни 2017 г. Междувременно цените на обажданията или на преноса на данни през мобилни телефони в чужбина ще продължат да падат.

Европейският съюз намалява постепенно таксите за роуминг от 2007 г. Парламентът нееднократно се е обявявал за цялостното им премахване – например, през септември 2013 г. и през март 2014 г.

На 30 юни 2015 г. преговарящите от Парламента, Съвета и Комисията постигнаха съгласие по регламента относно пазара на електронни съобщителни услуги. Съгласно договореностите таксите за роуминг ще бъдат премахнати от 15 юни 2017 г.

От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. ще има преходен период, в който операторите ще могат да налагат допълнителна такса над цената за местни услуги. Например, ако плащате 8 евроцента на минута за изходящо обаждане във Вашата страна, обаждане в друга страна от ЕС няма да Ви струва повече от 13 евроцента на минута (вижте таблицата по-долу).

Споразумението за регламента предвижда установяването за пръв път на правила за мрежова неутралност в целия ЕС, които защитават отворения достъп до онлайн съдържание без дискриминация.

Окончателното гласуване на законодателството в пленарна зала ще се проведе през есента (вероятно през октомври). Предвижда се регламентът да влезе в сила от 30 април 2016 г.

Източник : Европейски парламент