Включете се в инициативата „Let the stars shine“

Включете се в инициативата "Let the stars shine" 
Европа е пълна с много примери за добавената стойност на ЕС. Те обаче често остават незабелязани от обществеността. За да подчертаят тези истории и да донесат по-положителни примери в сферата на ЕС, девет депутати от Европейския парламент стартираха ново действие, озаглавено "Нека звездите блестят". Целта е да се обърне повече внимание на богатството от вдъхновяващи действия, проекти и инициативи, които се осъществяват в цяла Европа. Основната идея е проста: ние се нуждаем от по-добра комуникация и по-голяма видимост за европейските успехи. Време е да станем креативни и да дадем гластност на работата, която вече се извършва. За да изпратите вашата история, трябва да отговорите на три въпроса: По какъв начин вашият проект допринася за по-добро регионално сътрудничество в Европа? Защо вашият проект не би бил възможен без участие в европейска инициатива или без използване на финансиране от ЕС? Какъв нов начин на комуникация сте използвали, за да включите гражданите, вашия град и вашия регион във вашия проект? Няма конкретен формат за участие, стига да отговарите на тези три въпроса. Предложенията могат да бъдат изпратени до 21 декември 2017 г. по електронна поща на адрес lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu. Имате възможност да участвате като частен гражданин, като сдружение, организация или фирма. Необходимо е да посочите координатите на лице за контакт. Можете да кандидатствате в две категории: biobased продукти или "други". Можете да изпратите няколко предложения (като отделни записи). Представете кратко описание на идеята / проекта и неговата целева аудитория (максимум 500 думи). Можете да изпращате множество друга информация от всякакъв вид, като например снимки (преди и след), видеоклипове или други творчески материали. През декември 2017 г. съвместно жури ще оцени предложенията. Най-добрите проекти и идеи ще бъдат представени на изложба през пролетта на 2018 г. в Европейския парламент. "Let the stars shine" е инициатива стартирала на 30 август от девет депутати от Европейския парламент (от България, Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Холандия, Полша, Румъния и Словения), предназначена да подчерте добавената стойност на ЕС и резултатите от политиката на Съюза, включително политиката на сближаване. 
Източник: https://www.interregeurope.eu