Първата покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE 2021 е отворена с над 580 милиона евро на разположение

Първата покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE 2021 е отворена с над 580 милиона евро на разположение, за да ви помогне да реализирате идеите си!
На 13 юли беше отворена първата покана за представяне на предложения по новата програма LIFE 2021-2027, която включва четири подпрограми: природа и биологично разнообразие, кръгова икономика и качество на живот, смекчаване и адаптация на климатичните промени и преход към чиста енергия. Екипът на LIFE публикува на страниците на програмата LIFE много полезни материали за насочване на кандидатите през новата програма LIFE и отворените покани. Кандидатите могат да намерят записани информационни сесии, включително презентации по всички отворени покани, предоставящи допълнителна представа за търсените идеи за проекти, а също  така да намерят допълнителни информационни материали за новата програма LIFE и нейните специфични характеристики, като критерии за оценка, тип проекти и как да кандидатстват успешно. На портала на Европейската комисия за финансиране и тръжни възможности могат да бъдат намерени всички отворени покани за проектни предложения за LIFE, както и допълнителни инструкции за това как да подадете заявлението си. На 8 и 9 септември 2021г. ще се състоят виртуални сесии с експертите от програмата, за да подпомогнат всички, които желаят да кандидатстват.