LIFE 2022: Отворени покани за проектни предложения

Европейската комисия пусна днес поканите за проектни предложения за програмата LIFE 2022: 598 милиона евро са осигурени за финансирането на „зелени“ проекти, свързани с околна среда, биоразнообразие, климат, чиста енергия, кръгова икономика.

LIFE финансира проекти по следните четири подпрограми:

  • природа и биоразнообразие – 242 милиона евро
  • кръгова икономика и качество на живот – 158 милиона евро
  • смекчаване и адаптиране към изменението на климата – 99 милиона евро
  • преход към чиста енергия – 98 милиона евро

Отидете на Портала за възможности за финансиране и търгове на Европейската комисия, където ще намерите информация за поканите за предложения LIFE 2022, както и допълнителни инструкции как да подадете своята кандидатура.

Също така от 18 до 20 май ще се проведат виртуални информационни сесии, които да насочат потенциалните кандидати към съответните покани за представяне на предложения LIFE 2022. Впоследствие записи ще бъдат достъпни за заинтересованите страни на уебсайта на CINEA.

Източник: Европейска комисия