Мария Габриел: Богатството на местното културно наследство е ресурс за подпомагане на туризма и икономиката в ЕС

Мария Габриел: Богатството на местното културно наследство е ресурс за подпомагане на туризма и икономиката в ЕС
 

Европейската комисия стартира с нова онлайн платформа и мобилни приложения за безопасно възобновяване на туризма. Информацията в платформата Re-open EU е публикувано на 24-те официални езици на ЕС.  „Богатото културно наследство на Европа е нашата идентичност, историческа памет, фактор за приобщаване и творчество. Едновременно с това културата е ресурс и конкурентно предимство за развитие на туризма и създаване на работни места. Секторите на културата и туризма бяха сред най-тежко засегнатите от кризата. Иновативните цифрови решения могат да предоставят допълнителни възможности за тяхната подкрепа. С онлайн платформата Re-open EU и мобилните приложенията целим предоставяме на актуална информация, за да можем отново безопасно да пътуваме и преоткриваме културното ни богатство“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

 
За да помогне на хората уверено да планират своите пътувания и почивки през лятото и след това, платформата ще предоставя информация в реално време за границите, наличните транспортни средства, ограниченията за пътуване, мерките за обществено здраве и безопасност, като например физическо дистанциране или носене на предпазни маски, както и друга практическа информация за пътуващите.
 
Целта е да се подкрепи възстановяването на туристическия сектор и да се уверят гражданите за възможностите за пътуване и почивка. Платформата и приложенията са разработени от Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), който е в ресора на комисар Габриел.  Re-open EU предлага информация за здравето, безопасността, пътуването и услугите, така че хората да могат да вземат на решение и направят своите планове за пътуване през лятото и след това. Уебсайтът и приложенията съчетават информация в реално време на около 30 показателя за транспорта, общественото здраве и туризма, предоставена от държавите членки и допълнена с данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Предоставя се също така информация относно различни предложения за туризъм в Европа, включително инициативи на ЕС като европейската платформа за цифрово културно наследство Europeana, „Европейски столици на културата“, европейски столици на интелигентния туризъм, най-добри европейски дестинации (EDEN) и др. По този начин гражданите ще бъдат подпомогнати уверено да изготвят своите планове за пътуване и същевременно да останат в безопасност.
 
Културният туризъм, базиран на културни забележителности и традиции, представлява 40% от европейския туризъм. „Културното наследство може да подпомогне разнообразяването на местното туристическо предлагане, както и да свърже европейските граждани с разнообразието и богатството на културата и традициите в Европа. Туризмът от своя страна може да допринесе за възстановяването на културните обекти. Целта е да насърчим устойчив, местен културен туризъм. Ето защо, надграждайки създадената с екипа ми платформа  Re-open EU , много скоро ще стартирам и кампания в социалните медии под надслов  „Европа е близо до вас – това лято посещавам Европа“, заяви Мария Габриел във връзка с предстояща онлайн кампания по нейна инициатива за популяризиране на местния културен туризъм. Тя ще има за цел да насърчи гражданите да посетят местни културно-туристически дестинации и да се насладят на тяхното културно и природно богатство, което да допринесе за съживяването на туризма и местните икономики.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България