Мария Габриел: Младите хора и университетите са движеща сила за иновациите в Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел е на работно посещение в Саламанка, Испания, където за втора поредна година откри мащабния форум “Startup Olé”, посветен на иновациите, технологиите и младежта. В рамките на събитието бе представен манифестът „Младите хора и иновациите“, изготвен в контекста на Европейската година на младежта. Той е резултат от поредица срещи и консултации на комисар Габриел с младите хора при подготовката на приетата през месец юли Нова европейска иновационна програма.

 „Образованието и уменията са основата, върху която градим нашето бъдеще. Искаме Европа да има необходимия резерв от таланти, за да бъде лидер в новата вълна високотехнологични иновации. Манифестът, включващ стратегия с 20 конкретни действия, свързани с кръговата икономика, образованието по предприемачество и увеличаване броя на създадените от млади предприемачи стартъпи, ще подкрепи реализирането на ключовите инициативи на Новата европейска иновационна програма и ще мотивира много млади хора да бъдат начело на инициативите за иновации в Европа“, заяви Мария Габриел.

В центъра на дискусиите беше ключовата роля на образованието като двигател на иновациите. Само два месеца, след като комисар Габриел постави началото на Европейската мрежа на иновативни висши учебни заведения, тя проведе среща с нейните членове, сред които два български университета – Тракийският университет – Стара Загора и Техническият университет – Габрово. В Новата европейска иновационна програма се поставя силен акцент върху високотехнологичните умения. Университетите имат важна роля за привличането на таланти във високотехнологичните сектори. Те споделиха опит и идеи, насочени към мобилизиране на сектора на висшето образование и развитие на иновационния му потенциал.

„Сега е важно да се засили партньорството с регионите, с бизнеса.  Това ще постигнем с мрежата от иновативни университети, която ще предложи конкретни препоръки за интегриране на иновациите в образованието. Заедно, ще направим Европа движеща сила на високотехнологичните иновации, създадени въз основа на силния резерв от таланти“, заключи Мария Габриел.

Източник: Представителство на ЕК в България