Мария Габриел обяви Европейска награда за иновативно обучение

Българският еврокомисар Мария Габриел стартира още една инициатива, свързана с образованието и иновациите – Европейска награда за иновативно обучение в рамките на програма „Еразъм+“, целяща признаване на труда на учителите и привличане на повече млади хора към професията. Тя ще отличи иновативни преподавателски практики, както и работата на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество. Всяка година наградата ще има различен тематичен акцент. Темата на тазгодишното издание е дистанционното и смесеното обучение. Критериите за подбор включват активната роля на учащите, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищното образование.

По време на събитието за обявяване на новата инициатива бяха отличени иновативни учители и училища от 31 държави, участващи в програма „Еразъм+“ в четири категории: образование и грижи в ранна детска възраст, начално образование, средно образование и училища за професионалното образование и обучение. Подборът на носителите на наградите бе осъществен от националните агенции по „Еразъм+“. Българските лауреати са Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ – гр. Русе, СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас.

Източник: Представителство на Европейската комисия
Снимка: Европейска комисия