Мария Габриел обяви създаването на Европейско пространство за образование

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви днес старта на новия онлайн портал посветен на Европейското пространство за образование. Той събира инициативите и дейностите в областта на образованието и обучението в Европейския съюз на едно място. Ще бъде предназначен за всички – учащи, преподаватели, европейски организации в областта на образованието и обучението, граждани, таланти. Той ще предоставя по достъпен начин цялата информация за действията и инициативите, актуалните покани за финансиране, създаването на мрежи за сътрудничество, споделяне на добри практики в целия Европейски съюз. Порталът включва 10 основни раздела с информация по теми и целеви групи. Темите се фокусират върху подобряването на качеството в образованието и обучението, учителите и преподавателите, цифровото образование, международното сътрудничество. Разделите по целеви групи включват образованието и грижите от най-ранна детска възраст през училищното образование, висшето образование до професионалното обучение и образованието за възрастни. Те предоставят възможности за лесен достъп до информация за инициативи, програми за финансиране и общности за сътрудничество. Важна част от порталът ще са новини и актуални документи в областта на образованието и обучението, възможности за финансиране, заетост и трудова мобилност. Целта е всеки да намери информация и материали въз основа на своите нужди. Мария Габриел призова за активност от страна на образователните общности, за да се постигне редовно актуализиране и попълване с информация на портала, както и за да се усъвършенства и да бъде полезен.
Линк към интернет портала на Европейското образователно пространство.

Източник: Европейска комисия