Мария Габриел: Отдаваме почит на Светите братя Кирил и Методий за знанието като ценност и сила

„Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички? Също тъй слънцето не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух?“ Тези думи на Константин-Кирил Философ във Венеция преди 1155 години по време на прочутия Венециански диспут и днес носят най-европейското послание – обединени в многообразието. Днес с признателност се прекланяме пред живота и делото на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий. Този ден е част от многовековната ни история на държава с дълбоки европейски корени, ценности и традиции“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на международен форум, посветен на българското културно наследство и лингвистика „България за променящото се бъдеще на Европа“, в престижния университет Ка Фоскари – Венеция. Сред инициаторите на събитието е проф. Илияна Кръпова – ръководител на секция „Изследвания върху Източна Европа“. Участие взе и ректорът на Университета Тициана Липиело.
Мария Габриел наблегна на три важни аспекта. На първо място, това е приносът на делото на Кирил и Методий за културното и езиково многообразие на Европа. Те създават буквите, на които днес пишат и четат 300 милиона души. Това е третата азбука на Европейския съюз. Именно затова папа Йоан Павел II обявява светите братя за покровители на Европа. Те са мост между Изтока и Запада, допринесли за културното израстване на Стария континент. Комисар Габриел подчерта и значимостта на старобългарския език и старобългарската литература, чрез които се развива книжовната дейност на Кирил и Методий и учениците им. „Това е първата европейска литература, написана на говорим език, обогатен и издигнат в ранг на книжовен. Истинска съкровищница на българския език в неговото развитие“, отбеляза българският еврокомисар.
Мария Габриел изрази и своята признателност към всички библиотеки, образователни и културни институции, допринасящи за съхраняване и популяризиране на това езиково и културно богатство. „Нека съхраним знанието и го предадем на следващите поколения. Наш дълг е да популяризираме делото на първоучителите дарили ни с буквите и то да бъде по-добре познато от всеки един европейски гражданин“, заключи българският еврокомисар.
По време на работното си посещение Мария Габриел проведе и дискусия със студенти от департамента по лингвистика и чужди езици в Ка Фоскари на тема „Младите хора и бъдещето на Европа – предизвикателства и възможности“.
Източник: Европейска комисия