Мария Габриел: Повече възможности за подкрепа на спорта по новата програма „Еразъм+“

Мария Габриел: Повече възможности за подкрепа на спорта по новата програма „Еразъм+“
 

По време на двудневно събитие в Брюксел, посветено на направлението спорт по новата програма "Еразъм+" (2021-2027)  стана ясно, че новата програма "Еразъм+" ще надгради постигнатите вече успехи с двоен бюджет за направление спорт от 470 милиона евро и ще предостави нови възможности за подкрепа. 
 
„Спортът е източник на вдъхновение, толерантност, уважение. Спортът не означава само състезания. Той докосва сърцата на европейските граждани и е начин да се грижим за физическото и психическото здраве. От 2014 г. до сега „Еразъм+“ е подпомогнала 1175 проекта на обща стойност 250 милиона евро в подкрепа на спорта." Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на откриването на  двудневно събитие в Брюксел, посветено на направлението спорт по новата програма „Еразъм+“ (2021-2027 г.).
 
Събитието привлече повече от 1500 участници и има за цел да информира за възможностите за подкрепа по програма „Еразъм+“ за периода 2021-2027 година за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво. Подпомагат се както организациите за масов спорт, така и големите утвърдени институции в елитния спорт. Новата програма ще продължи да подкрепя социалното приобщаване и борбата с дискриминацията. Тя ще предложи и редица нови възможности.
 
Мария Габриел наблегна на три нови елемента на програмата. На първо място направлението „Спорт“ ще разполага със специален бюджет от 470 милиона евро, което е почти удвоен бюджет в сравнение с предходната програма. „Двойното увеличениe на бюджета ще позволи подкрепата ни за повече проекти, даващи повече възможности и достигащи до повече организации. Важен елемент са по-голямата гъвкавост и опростяване на правилата при кандидатстване и изпълнение на проектите. Целта ни е да достигнем до по-малките местни организации и да улесним финансирането на техните проекти. Например, тази година намаляваме минималната безвъзмездна финансова помощ на 30000 евро, за да подпомогнем кандидатстването и финансирането и на по-малки проекти“, коментира българският еврокомисар.
 
Други новости, свързани с опростяването, са модулна система за различните бюджети, намаляване на броя организации, които могат да кандидатстват за даден проект, както и допълнително облекчаване на административните и финансовите процедури. Третият важен елемент е международното сътрудничество. Новата „Еразъм+“ ще бъде много по-отворена с новите възможности за мобилност в направлението спорт. Това ще позволи обмен на добри практики и ще даде възможност на бъдещите треньори и спортни мениджъри да се възползват максимално от успехите на различни държави. Целта е да се предоставят разширени възможности за участие и на държави, които не са част от програмата.
 
„През следващите месеци ще обявим първите покани за представяне на проектни предложения. Бих искала да насърча участието в тях на спортните организации и федерации. Трябва да поемем още по-силен ангажимент да насърчаваме равните възможности в спорта и да осигурим безопасна и здравословна спортна среда за нашите деца и спортисти. Ето защо разчитам на ангажираните в спорта да предлагат иновативни и качествени проекти. Разчитам и на всички да участваме в изграждането на една нова, по-добра политика за спорта, с повече възможности“, заключи Мария Габриел.
 
Източник: Представителство на ЕК в България
Изображение: Аудиовизуална служба на Европейската комисия
Фотограф: Дати Бендо