Мария Габриел: Сътрудничеството и инвестициите са ключови за бъдещето на цифровото образование в Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел представи на пресконференция в Страсбург пакет от препоръки към държавите членки на ЕС за подобряване на цифровите умения в сферата на образованието. Препоръките ще поставят фокус върху ключовите фактори, допринасящи за успеха на цифровото образование в класните стаи и начините за подобряване на цифровите умения на преподаватели и ученици.

80% от хората в активна възраст да имат основни цифрови умения и 20 милиона да са специалистите в областта на цифровите технологии е амбицията ни до 2030 г. Към момента, едва 54% от европейските граждани притежават основни цифрови умения. С новия пакет от препоръки за подобряване на цифровите умения целим да подпомогнем преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки в сферата на цифровото образование. Ключови за това са инвестициите, инфраструктурата и обучението“, заяви Мария Габриел.

Препоръките са част от водещата инициатива на българския еврокомисар – Плана за действие в областта на цифровото образование и са ключови за изграждането на европейското образователно пространство до 2025 г. Целта е да подпомогнат достъпа на европейските граждани до висококачествено и приобщаващо цифровото образование и обучение. Двете препоръки са изготвени въз основа на консултации и структурни диалози, проведени с всички държави членки през 2022 г. Те ще допринесат за създаването на високоефективна цифрова екосистема, включваща инфраструктура, оборудване и съдържание, и подкрепят цифровите умения и компетентности на преподавателите и учениците. Тези два приоритета изискват добра координация и сътрудничество на местно, национално и европейско равнище.

„Представените днес препоръки са основата и двигателя на съвместната ни работа с държавите членки, с преподаватели, ученици и образователни институции за осигуряването на висококачествено и достъпно цифрово образование и обучение. През следващите месеци ще създадем експертна група на високо равнище с представители от всички държави членки, която да подпомогне успешното изпълнение на препоръките“, заключи комисар Габриел.

Източник: Представителство на ЕК в България