Мария Габриел в Давос: Иновациите и образованието са в основата на устойчивото развитие

Българският еврокомисар Мария Габриел е в Давос за 53-ото издание на Световния икономически форум. Тя участва в ключовата сесия на тема „Глобална свързаност и устойчивост“, председателствана от Børge Brende – председател на Световния икономически форум. Сред участниците бяха министърът на международното сътрудничество на Египет Rania Al-Mashat, глобалният управляващ партньор на McKinsey & Company и изпълнителният директор на един от най-големите инвеститори в света от Обединените арабски емирства Mubarak Investment Company.

„Целта ни е иновациите и образованието да подпомагат глобалната устойчивост. Два аспекта са ключови, за да постигнем това. Първо, важно е да се фокусираме върху четвъртата вълна от иновации и влиянието ѝ върху целите за устойчиво развитие. Второ, трябва да бъдем обединени пред предизвикателствата. Сътрудничество означава както между различни държави, така и между различни сектори. Когато образованието, науката и бизнесът работят заедно в една посока и търсят общи решения, това е най-солидната база за устойчиво развитие. Обединяването на тези сфери целим да постигнем с новата европейска иновационна програма и стратегията за университетите“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар наблегна, че следващата стъпка е изпълнението на 25-те инициативи на новата иновационна програма. Тя призова участниците в Давос да се присъединят към Коалицията за поемане на ангажименти, която ще подпомага изпълнението на новата иновационната програма. Целта ѝ е да подобри достъпа на стартъпите до финансиране и разрастването им, да подкрепи младите таланти и да свърже регионалните иновационни екосистеми в Европа.

„Вече сме в процес на съвместно реализиране на иновационната програма. Ключова тук ще бъде ролята на Коалицията за поемане на ангажименти“, сподели Мария Габриел. „Тя е призив за действие към всички – иноватори, предприемачи, региони, млади хора – да превърнем възможностите на новата вълна от иновации в ползи за хората във всеки регион. Съвместно създаване на решения с гражданите, устойчивост и ориентираност към бъдещето – това е новата иновационна програма.“

Повече информация за Коалицията за поемане на ангажименти и следващите стъпки: http://www.coalitionofthewilling.eu/ 

Източник: Представителство на ЕК в България