Мерки срещу скрита външна намеса: ЕК открива обществена консултация

Европейската комисия започва обществена консултация относно предстоящата инициатива „Защита на демокрацията“, която председателят Урсула фон дер Лайен обяви в своята реч за състоянието на Съюза през 2022 г. Консултацията, която ще продължи до 13 април 2023 г., ще събере мнения от различни заинтересовани страни за това какво е необходимо, за да се защити демократичната сфера на ЕС от външна намеса и да се укрепи демократичната устойчивост.

Обществената консултация e достъпна на всички езици на ЕС. Тя ще бъде включена в инициативата „Защита на демокрацията“, която Комисията има за цел да представи преди лятото на 2023 г. Тя ще включва конкретна законодателна инициатива за защита на нашите демокрации от субекти, финансирани от или свързани с трети държави и упражняващи икономически дейности в ЕС, които могат да окажат въздействие върху общественото мнение и демократичната сфера. Тя ще има за цел също така да насърчава свободните и честни избори, да укрепва гражданското общество и гражданската ангажираност и да преразглежда мерките, които вече са предприети на равнище ЕС в рамките на Плана за действие за европейската демокрация.

Източник: Европейска комисия