Международен ден на река Дунав

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РЕКА ДУНАВ

На 29.06.2015г. екипът на Европейски Информационен център „Европа Директно – Видин“ взе участие в отбелязването на Международния ден на река Дунав, организиран от Областен информационен център Видин. Събитието включваше викторина, посветена на дунавското сътрудничество, европейските институции, Кохезионната политика, втория за България програмен период и мястото на страната ни в ЕС. В информационно-познавателното събитие се включиха представители на Младежки парламент-Видин, които отговаряха бързо и точно на въпросите. Младите хора бяха поощрени с рекламни материали на ОИЦ-Видин за участието си във викторината и доброто познаване на въпросите, свързани с дунавското сътрудничество и ЕС. Екипът на  Информационен център „Европа Директно – Видин“ също раздаде рекламни материали на младежите и ги запозна с дейността на новосъздадения Център и с конкурса за ученици от 12 до 18 годишна възраст, организиран от него „Моята Европа“, който цели да повиши знанията им за ЕС.
В днешната среща фокусът бе изцяло върху младите хора с оглед на това те да затвърдят и разширят познанията си за основополагащия в общоевропейски аспект документ за дунавското сътрудничество- Дунавската стратегия.