МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА "ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ"

На 6 октомври 2015 г. в гр. София ще се проведе международен семинар на тема "Финансовите инструменти на Европейските структурни и инвестиционни фондове". Семинарът се организира от Европейската инвестиционна банка (EИБ), а координатор на събитието е Министерски съвет. Мероприятието е част от серията информационни семинари на ЕК, свързани с финансовите инструменти, организирани в страните-членки на ЕС. На семинара са поканени представители на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка, експерти на национално ниво и от други държави членки на ЕС, които ще споделят своя опит в областта на прилагането на финансовите инструменти по ЕСИФ на практика. Семинарът ще се проведе в "София Хотел Балкан", пл. "Св.Неделя", гр. София.

Регистрацията следва да се извършва през интернет страницата на fi-compass на ЕИБ: https://www.fi-compass.eu/event/641/financial-instruments-delivering-esi-funds-sofia-6-october-2015