Миграцията и положението на бежанците в България се проучва от ЕИСК

 

Миграцията и положението на бежанците в България се проучва от ЕИСК

Миграцията и положението на бежанците в България се проучва от Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК). Той представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. ЕИСК е консултативен орган на институциите, създаден през 1957 г. с Римския договор, който се състои от 350 членове от цяла Европа, номинирани от Съвета. Мисията му на консултативен орган позволява на неговите членове и организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения на ниво EС.
С цел проучване на миграцията и положението на бежанците в България, делегация от трима членове на ЕИСК ще посети България на 25-ти и 26-ти януари. По време на визитата делегацията трябва да идентифицира проблемите, нуждите, успехите, най-добрите практики, както и някои от предизвикателствата, пред които се изправят различните организации, активни в текущата бежанска криза.  Крайната цел на посещението е да се предостави добре обоснован и документиран принос към политическите решения на ЕС. В други 11 държави-членки на ЕС (Италия, Германия, Малта, Унгария, Австрия, Словения, Швеция, Полша, България, Хърватия) плюс Турция ще се проведат също такива мисии, част от които са започнали още в края на декември 2015 г.
Делегацията планира да посети на 25 и 26 януари 2016г. центровете за бежанци в София и Харманли, за да прецени ситуацията на място. Дискусиите ще се съсредоточат върху проблемите на заинтересованите страни и възможните стратегии за справяне с потока от бежанци. Специално внимание ще бъде обърнато на тези практики и политики, които допринасят за по-безпроблемното протичане на процеса на приемане, преселване или интеграция на бежанците.
В България, делегацията, включва членовете на ЕИСК Евгений Иванов, Веселин Митов и Богомил Николов, които ще се срещнат с различни институции, както и ИОМ, Българския червен кръст, АИБМ, Каритас, Държавната агенция за бежанците, ВКБООН България, Българския съвет за бежанци и мигранти, Съвета на жените-бежанки, CERMES и ще посетят регистрационно-приемателните центрове Военна рампа и Харманли.
Програмата на визитата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/eesc_programme_visit_to_bulgaria_-_25-26_january_2016_bg_fp.pdf
Повече информация по темата можете да намерите на сайта на Представителството на Европейската Комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria/news_bg
Повече информация за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.bg.home
Източник: Европейската Комисия