Мисията възможна: заключителна годишна конференция на мрежата „Европа Директно“ в България

 

Заключителна годишна конференция на мрежата "Европа Директно" в България

На 20 и 21 декември, екипът на информационен център „Европа Директно-Видин“ взе участие в заключителната годишна конференция на мрежата „Европа Директно“ в България. Конференцията, под надслов „Мисията е възможна“ беше организирана по инициатива на Представителството на Европейската комисия в България. На срещата присъстваха представители на мрежите „Европа Директно“ в България, както и членове на Младежки екип „Европа“. В рамките на конференцията бяха представени комуникационните приоритети на комисията „Юнкер“ и предстоящи комуникационни събития на Европейската комисия в България, обсъди се планът за инвестиции в Европа, възможностите за малките и средни предприятия, съфинансиране и подпомагане COSME.  Представителите на информационните центрове бяха запознати и с примери за устойчиво развитие на планински региони с помощта на Общата селскостопанска политика на ЕС.

На 20 и 21 декември, екипът на информационен център „Европа Директно-Видин“ взе участие в заключителната годишна конференция на мрежата „Европа Директно“ в България. Конференцията, под надслов „Мисията е възможна“ беше организирана по инициатива на Представителството на Европейската комисия в България. На срещата присъстваха представители на мрежите „Европа Директно“ в България, както и членове на Младежки екип „Европа“. В рамките на конференцията бяха представени комуникационните приоритети на комисията „Юнкер“ и предстоящи комуникационни събития на Европейската комисия в България, обсъди се планът за инвестиции в Европа, възможностите за малките и средни предприятия, съфинансиране и подпомагане COSME.  Представителите на информационните центрове бяха запознати и с примери за устойчиво развитие на планински региони с помощта на Общата селскостопанска политика на ЕС.