Младежите в демократичния живот – част 2 в Крайова

„Младежите в демократичния живот “ – събитие започнало във Видин на 9 май днес продължи с обменна визита в Крайова. Центровете ЕВРОПА EВРОПА ДИРЕКТНО Видин/EUROPE DIRECT Vidin и EUROPE DIRECT Sudul Olteniei организирахме среща между младежи от Видин и Крайова, които ще гласуват за първи път на европейските избори. Направихме интересна симулация, в която младите хора влязоха в ролята на членове на Европейския парламент и членове на Европейската комисия. Едни направиха няколко законодателни предложения, а другите гласуваха след обсъждане в парламентарни комисии. Младежите осъзнаха отговорната роля да бъдеш член на ЕП и ЕК.